Human Rights Law Clinic

Semesterprogramm

Herbstsemester 2020

  1. Semester / Alle
18. September 2020
13:15-15:15
Einführungsveranstaltung
18. September 2020
15:30-16:00
Organisationsveranstaltung
18. September 2020
ab 17:00
Abschlussveranstaltung FS 2020
Film, Diskussion, anschliessend Apéro
25. September 2020 Keine Veranstaltung
2. Oktober 2020
09:15-12:00
Einführung Migrationsrecht
9. Oktober 2020
14:15-17:00
Einführung Menschenrechte
16. Oktober 2020
10:15-12:00
Einführung Straf- und Massnahmenvollzug
16. Oktober 2020
13:15-16:00
Film zum Thema Straf- und Massnahmenvollzug
mit anschliessender Diskussion
23. Oktober 2020
14:15-18:00
Fallbesprechung
30. Oktober 2020
14:15-17:00
Einführung Prozessrecht I:
Verfassen von Rechtsschriften
6. November 2020
14:15-17:00
Einführung Prozessrecht II:
Verfahrensablauf/Beschwerdeschrift
13. November 2020
14:15-18:00
Fallbesprechung
20. November 2020
14:15-18:00
Gastreferat Marianne Heer (Kantonsrichterin Luzern) /
Fallbesprechunng
27. November 2020
14:15-18:00
Fallbesprechung
4. Dezember 2020 Keine Veranstaltung
11. Dezember 2020
14:15-18:00
Gastreferat Annette Keller (Direktorin JVA Hindelbank)/
Fallbesprechunng
18. Dezember 2020
14:15-18:00
Fallbesprechung und Abschlussverstanstaltung
anschliessend Apéro